Personvern

Personvern og datahåndtering

Hos Scalp Milagros Tattoo er vi forpliktet til å sikre at brukerne våre forstår hvordan vi administrerer informasjonen vi samler inn. Denne personvernerklæringen er utformet for å beskrive dataene vi samler inn, hvordan de samles inn og formålene de brukes til.

Personopplysninger inkluderer data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller en kombinasjon av disse, som gjør det mulig å identifisere personen bak dataene.

Enhver bruk av personopplysninger anses som behandling av personopplysninger, som omfatter aktiviteter som innsamling, registrering, kompilering, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse. Denne behandlingen er regulert av personopplysningsloven.

Som den enhet som er ansvarlig for å behandle personopplysninger knyttet til bruken av våre tjenester og produkter, påtar Scalp Milagros Tattoo rollen som behandlingsansvarlig. Dette innebærer at vi bærer ansvaret og forpliktelsene fastsatt i personopplysningsloven.

Når Scalp Milagros Tattoo utpeker et annet selskap som ansvarlig for behandling av personopplysninger, som gjelder deg, omtaler vi det som en databehandler. I slike tilfeller sørger vi for at det er på plass databehandleravtaler som styrer hvordan databehandleren kan behandle informasjonen som gis. Disse avtalene gir mandat til at databehandleren kun kan håndtere personopplysninger på vegne av Scalp Milagros Tattoo og for spesifikke formål, slik det kreves av forskrifter knyttet til behandling av personopplysninger.

Informasjonsinnsamling

Størstedelen av dataene vi har, genereres når du engasjerer deg i tjenestene våre. Dette inkluderer detaljer som sidebesøk og informasjon relatert til enheten som brukes (f.eks. PC, mobil, nettbrett).

• Informasjon gitt av brukere

Når du bruker et kontaktskjema, lagres dataene du oppgir i våre databaser for å lette svaret vårt på spørsmålet ditt.

• Informasjon samlet inn gjennom tjenestebruk

Når du samhandler med tjenestene våre, registrerer vi informasjon om dine bruksmønstre, inkludert tjenestene du får tilgang til og måten de brukes på. Denne tilnærmingen gjør oss i stand til å forbedre brukeropplevelsen, avgrense tjenesteinnhold, redusere svindel og tilpasse innhold og annonser i henhold til dine preferanser og bruksmønstre.

• Informasjon fra andre kilder

Vi innhenter informasjon fra ulike kilder, inkludert annonsenettverk, måleverktøy eller andre tredjeparter. Disse dataene hjelper oss, eller kildene selv, å forstå brukeratferd og preferanser, og til slutt forbedre tjenestene vi tilbyr for å bedre tilpasses dine behov og interesser.

• Hvordan vi bruker informasjonen vi har samlet inn om deg

Vi bruker personopplysningene som samles inn for å få innsikt og forbedre tjenestene og produktene våre, med sikte på å gi deg en best mulig brukeropplevelse på nettsidene våre.

• Å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig

Scalp Milagros Tattoo behandler personopplysninger og andre former for data for å oppfylle de avtalte tjenestene med deg. I tillegg bruker vi disse dataene for å sikre en optimal brukeropplevelse, inkludert sømløse pålogginger, tilpasset innholdsvisning og hurtiglastende sider.

• For statistikk og for å forstå markedstrender

Vi samler inn statistikk og analyserer markedstrender for å forbedre og fremme nettsidene våre kontinuerlig.

• Å tilpasse tjenester – tjenester spesielt skreddersydd for deg

Vi ønsker å tilby personlig tilpasset innhold og tilpasninger skreddersydd til dine preferanser og oppførsel. Dette gjør oss i stand til å gi anbefalinger og fjerne overflødig eller irrelevant innhold fra visningen din.

• Informasjon om e-post- og SMS-markedsføring

For personer med et aktivt kundeforhold kan Scalp Milagros Tattoo sende markedsføringskommunikasjon i samsvar med markedsføringsloven, med mindre annet er spesifisert. For de uten et aktivt kundeforhold sendes markedsføringsmateriell kun med eksplisitt og informert samtykke.

• Hvordan deles denne informasjonen?

I visse tilfeller kan vi dele informasjon med partnere for å levere spesifikt innhold og/eller tilbud gjennom deres tjenester. Disse partnerskapene er styrt av avtaler som begrenser informasjonstilgang og håndhever overholdelse av relevante personvernlover. Dersom det oppstår mistanke om lovbrudd i forbindelse med våre tjenester, kan informasjon bli utlevert til offentlige myndigheter på forespørsel.

• Vi vil ikke dele, selge eller spre personopplysninger på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen

Vår forpliktelse er å ikke dele, selge eller distribuere personopplysninger på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og fjerning av personopplysninger

Det er avgjørende at informasjonen vi har samlet om deg er nøyaktig og oppdatert. Hvis du oppdager noen unøyaktigheter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere informasjonen. I tillegg kan du kontakte oss dersom du ønsker at informasjonen skal slettes.

Vi vil ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet og eventuelle juridiske forpliktelser, slik som de som er fastsatt i regnskapslovgivningen.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy

Scalp Milagros Tattoo bruker analyseverktøy for å samle innsikt i bruken av tjenestene våre. Vi bruker GDPR-kompatibel Google Analytics 4 for å måle ulike beregninger, inkludert besøkstall, sidebesøk og varighet av besøk, blant annet.

Bruker- og trafikkstatistikk er vanligvis aggregert og anonymisert for å utelukke inkludering av personlig identifiserbar informasjon.

Barns personvern

Scalp Milagros Tattoo søker ikke å samle inn eller behandle personopplysninger knyttet til barn under 15 år.

Men i tilfelle personopplysninger oppgis av barn under 15 år, vil vi umiddelbart slette slike data når vi blir klar over situasjonen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan av og til revidere personvernreglene for Scalp Milagros Tattoo-tjenester for å ta hensyn til eventuelle endringer på nettstedet. Etter en oppdatering av personvernerklæringen, vil den nye versjonen bli publisert på nettstedet 14 dager før implementeringen. Vi vil varsle om eventuelle endringer som påvirker tjenestene.un texto aquí...